Сервис

Во рамките на Дигит компјутерски инженеринг, функционира модерен и адекватно опремен сервис со најсовремена сервисна техника и технологија за дијагностика и сервисирање на уредите од повеќе продажни програми. Во рамките на листата на програми, кои се предмет на функционирање на сервисниот центар на Дигит компјутерски инженеринг, забележливи се следниве: – Epson: матрични печатачи, инкџет печатачи, Pass book  печатачи, скенери, дигитални камери, видео проектори мултифункциски уреди. Во делот производите од програмата на Епсон сервисниот центар на Дигит компјутерски инжинеринг поседува овластување и се декларира како”Авторизиран дистрибутер и сервисер на Епсон”.Honewell Metrоlogic: бар код читачи, индустриски скенери, рачни терминали.– Genius: глувци, џојстици, звучници, скенери, тастатури. – Star Micronics: Pos печатачи, Pass book печатачи, Label печатачи.
servis1
 

Нашиот сервис постојано располага со резервни делови за Вашите уреди како во гарантниот така и во постгарантниот период. Имаме тим од млади и високо стручни кадри со стекнато искуство и доверба кај своите корисници и партнери, посветени на постојаниот развој и усовршување на уредите и услугите кои ги нудиме, секогаш спремни да излеземе во пресрет на Вашите барања и потреби.
Дигит компјутерски инженеринг располага со современо опремен магацински простор, кој квалитативно и квантитативно соодветствува на тековниот и очекуваниот капацитетот на работа, исто така поседува и сопствен возен парк, со кои се обезбедува непречено и ефикасно извршување на деловните активности и физичката дистрибуција.

Епсон сервис

ДИГИТ компјутерски инженеринг
епсон сервис