MS7220 Omnidirectional Argus

MS7220 Omnidirectional Argus

повеќе-линиски бар-код читач                                                              

Главни карактеристики:

  • Длабочина на скенирање: 0 -215 mm for 0.33 mm bar codes,
  • Ширина на скенирање: 38 mm at 40 mm / 135 mm at 211 mm,
  • Начин на скенирање: 5×4 lines, omnidirectional, Min. bar width: 0.13 mm,
  • Брзина на скенирање: 2000 брзина на скенирање,
  • Тежина: 0.9 kg.
  • Меѓуврска: KBW

Recent Projects

Epson V19

ПРОМОТИВНА ЦЕНА:  4.133 денари + 5%ДДВ  

Epson EB-460

ПРОМОТИВНА ЦЕНА:  71.920 денари  + 18%ДДВ  

Perfection V750Pro ПРОМО

ПРОМОТИВНА ЦЕНА: 43.338 денари + 5%ДДВ  

Perfection V700 Photo ПРОМО

ПРОМОТИВНА ЦЕНА: 32.798 денари + 5%ДДВ