MS7220 Omnidirectional Argus

MS7220 Omnidirectional Argus

повеќе-линиски бар-код читач                                                              

Главни карактеристики:

  • Длабочина на скенирање: 0 -215 mm for 0.33 mm bar codes,
  • Ширина на скенирање: 38 mm at 40 mm / 135 mm at 211 mm,
  • Начин на скенирање: 5×4 lines, omnidirectional, Min. bar width: 0.13 mm,
  • Брзина на скенирање: 2000 брзина на скенирање,
  • Тежина: 0.9 kg.
  • Меѓуврска: KBW

Recent Projects

Epson L1455

А3+ колор мултифункциски печатач со фабрички вграден ITS систем        

Epson L6190

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем          

Epson L4160

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем          

Epson L4150

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем