MS7220 Omnidirectional Argus

MS7220 Omnidirectional Argus

повеќе-линиски бар-код читач                                                              

Главни карактеристики:

  • Длабочина на скенирање: 0 -215 mm for 0.33 mm bar codes,
  • Ширина на скенирање: 38 mm at 40 mm / 135 mm at 211 mm,
  • Начин на скенирање: 5×4 lines, omnidirectional, Min. bar width: 0.13 mm,
  • Брзина на скенирање: 2000 брзина на скенирање,
  • Тежина: 0.9 kg.
  • Меѓуврска: KBW

Recent Projects

Honeywell Solaris 7980G

повеќе-линиски бар-код читач на сталакт                

Epson L1110

колор печатач со фабрички вграден ITS систем            

Epson L3111

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем          

Epson L3151

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем