MK9520-77A47 Voyager Handscanner

MK9520-77A47 Voyager Handscanner

еднолиниски бар-код читач на сталакт                                                              

Главни карактеристики:

  • Длабочина на скенирање: 0-203 mm for 0.33 mm bar codes,
  • Ширина на скенирање: 64 mm at face/249 mm at 203 mm,
  • Брзина на скенирање: 72 lines per second,
  • Начин на скенирање: single scan line,
  • Тежина: 149 gr

Recent Projects

Honeywell Solaris 7980G

повеќе-линиски бар-код читач на сталакт                

Epson L1110

колор печатач со фабрички вграден ITS систем            

Epson L3111

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем          

Epson L3151

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем