Самостоечки екрани за видео проекција

Самостоечки екрани за видео проекција

 

Изберете екран за видео проекција соодветен за мали/средни презентациски простории и образовни иституции од производите на DINON и EPSON

Recent Projects

Honeywell Solaris 7980G

повеќе-линиски бар-код читач на сталакт                

Epson L1110

колор печатач со фабрички вграден ITS систем            

Epson L3111

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем          

Epson L3151

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем