Автоматизирани екрани за видео проекција

Автоматизирани екрани за видео проекција

 

SCREENLINE екраните за видео проекција се изработуваат по највисоките критериуми за квалитет.

Recent Projects

Honeywell Solaris 7980G

повеќе-линиски бар-код читач на сталакт                

Epson L1110

колор печатач со фабрички вграден ITS систем            

Epson L3111

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем          

Epson L3151

мултифункциски колор печатач со фабрички вграден ITS систем