Вработување (1)

Дигит компјутерски инженеринг има потреба од вработување на .NET developer за развој и учество во имплементација на деловни софтверски решенија.

Потребни се познавања од долунаведените технологии, а воедно било какво искуство во практично користење на некои од нив ќе се смета за предност:

  • ASP.NET Core, WEB API, Blazor
  • T-SQL, SQL Server
  • Xamarin
  • XML, JSON
  • HTML, CSS, Java Script

Заинтересираните кандидати може да нè контактираат и да ги испратат своите CV-а на info_software@digit.net.mk

ДИГИТ компјутерски инженеринг
епсон сервис