Portfolio

WorkForce-DS-510

A4 Документ скенер за голема продуктивност                  

WorkForce DS-70000

A3 Документ скенер, 70 стр./мин.                    

WorkForce DS-60000

A3 Документ скенер, 40 стр./мин.                    

WorkForce DS-7500

A4 Документ скенер, за електронско архивирање на документи, 40стр./мин.              

WorkForce DS-6500

A4 Документ скенер за електронско архивирање на документи, 25стр./мин.              

Perfection V750Pro

Фото скенер идеален за фото интузијасти и напредни аматери фотографи          

Perfection V700 Photo

Фото скенер идеален за фото интузијасти и напредни аматери фотографи          

Perfection V600 Photo

Фото скенер и можност за скенирање на слајдови, филмови и негативи        

Perfection V550 Photo

Фото скенер и можност за скенирање на слајдови, филмови и негативи