Portfolio

Самостоечки екрани за видео проекција

  Изберете екран за видео проекција соодветен за мали/средни презентациски простории и образовни иституции од производите на DINON и EPSON

Автоматизирани екрани за видео проекција

  SCREENLINE екраните за видео проекција се изработуваат по највисоките критериуми за квалитет.

Ѕидни екрани за видео проекција

  Избор на различни димензии, подлоги, материјали, на екрани за видео проекција, согласно Вашите потреби.