Portfolio

DSIC DS3 Win Mobile 6.5 Classic

рачен уред за магацинско работење